“Kết thúc của tôi là lỗi của tôi: Noah có tìm được hạnh phúc mãi mãi với Nick?” -> “Kết thúc My Fault giải thích: Noah có được kết thúc viên mãn cùng Nick không?”

Culpa Mia, hay My Fault, là một bộ phim đầy bối rối và tàn nhẫn về mối tình cấm đoán giữa hai anh chị em…

Xem thêm “Kết thúc của tôi là lỗi của tôi: Noah có tìm được hạnh phúc mãi mãi với Nick?” -> “Kết thúc My Fault giải thích: Noah có được kết thúc viên mãn cùng Nick không?”